Avaleht Press Kontaktid
separator
Buderus
Info keskus Teadaanded Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed

Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed

Lähemalt elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmetest

Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed on üks kõige kiiremini kasvavaid jäätmevoogusid maailmas. Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed võivad sisaldada potentsiaalselt kahjulikke aineid nagu elavhõbe, kaadmium või plii. Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed sobimatu käitlemine võib kahjustada nii keskkonda kui inimeste tervist. Seetõttu on ohutu kõrvaldamine ja ringlussevõtt nende potentsiaalsete kahjulike mõjude minimeerimiseks ülioluline. Pealegi aitab elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete ringlussevõtt taaskasutada väärtuslikke materjale uute toodete valmistamisel.

Mida tähendavad elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete määrused?

Kahjuliku keskkonnamõju ja inimeste tervise kahjustamise vältimiseks ning väärtuslike materjalide säästmiseks määratlevad elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete määrused reeglid elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumiseks, käitlemiseks ja ringlussevõtuks. Näiteks sellistest õigusaktidest on Euroopa direktiiv (2012/19/EL) elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (WEEE), mille eesmärk on suurendada elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete ringlussevõttu.

Lähemat teavet WEEE direktiivi kohta leiate siit

Mida see sümbol tähendab?

Tootel või selle pakendil olev läbi kriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et toodet ei või kõrvaldada koos muude jäätmetega. Selle asemel tuleb see viia jäätmete kogumise keskusesse käitlemiseks, ringlussevõtuks või kõrvaldamiseks. Sümbol kehtib riikides, kus toimivad elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmetele kohandatud õigusaktid, nt Euroopa direktiiv 2012/19/EL.

Mida mul on vaja teha?

Praegu mitte midagi. Kui aga teie elektroonikatoode pole teile enam kasulik, viige see palun mõnda teile tasuta kättesaadavasse ringlussevõtusüsteemi või paluge seda teha paigaldajal.