Avaleht Press Kontaktid
separator
Buderus
Info keskus Ökodisaini direktiiv (ErP) Korduma kippuvad küsimused (FAQ)

Korduma kippuvad küsimused (FAQ)

Mis on ErP-direktiiv?

ErP tähendab energiamõjuga tooteid (energy-related products). See on tuntud ka ökodisaini direktiivina. See sätestab kogu Euroopa Liidu ühtsed nõuded energiat tarbivate toodete keskkonnasõbraliku disaini ja energiamärgistuse kohta. Alates 1. augustist 2015 kohaldub see energiatõhusatele tsirkulatsioonipumpadele ning alates 26. septembrist 2015 kütte- ja kuuma vee soojendamise seadmetele.

Miks kehtestati ErP-direktiiv?

ErP- ehk ökodisaini direktiiv võimaldab Euroopa Liidul saavutada kliimapoliitika eesmärke. Nende kohaselt peab energiatõhusus kasvama 2020. aastaks 20%, erinevalt algsest eesmärgist vähendada 2020. aastaks CO2-heidet 20% võrreldes 1990. aastaga ja suurendada taastuva energia kogust kuni 20%. ErP-direktiivi eesmärk on aidata tarbijatel ning kütteseadmete tootjatel ja paigaldajatel valida energiatõhusamaid tooteid, et vähendada CO2-heidet ja elektrikulusid.

Milliste toodete kohta ErP-direktiiv kehtib?

ErP-direktiiv hõlmab küttekatlaid ja soojuspumpasid võimsusega kuni 400 kW, koostootmisjaamu soojusvõimsusega kuni 400 kW ja elektrivõimsusega kuni 50 kW, kuumaveeboilereid ja akumulatsioonipaake mahuga kuni 2000 l ning samuti üksikuid komponente, näiteks termoregulaatoreid ja päikeseelemente. Seadmete kasutajatele olgu öeldud, et küttekatlad, soojuspumbad, koostootmisjaamad ja süsteemid võimsusega kuni 70 kW, boilerid mahuga kuni 500 l ning juba nimetatud üksikud komponendid tuleb varustada energiamärgistusega. See energiamärgistus sarnaneb majapidamisseadmetelt tuttava märgistusega.

Millist teavet annab energiamärgistus?

Energiamärgistusega jagatakse tooted ja süsteemid energiatõhususe klassidesse, alates A+++ (süsteemid) või A++ (tooted) kuni G. Klass A+++ tähistab eriti kõrget tõhusust, G aga madalat tõhusust. Sõltuvalt toote liigist võib märgistusel olla ka mitmesugust lisateavet.

Kas energiamärgistus aitab kindlaks teha, millise seadmega ma saan kõige rohkem säästa?

Ei, märgistus annab ainult üldist teavet ega asenda professionaalset nõuannet kvalifitseeritud spetsialistilt, kes tunneb hästi seadmeid ning oskab soovitada just teie vajadustele vastava optimaalse lahenduse. Energiamärgistus ei garanteeri ka seda, et seade saavutab töötades märgitud energiatõhususe. Selle eeltingimuseks on seadme õige paigaldamine ja hoolikas kohandamine konkreetse küttesüsteemiga. See tähendab, et kasutada tuleb kvalifitseeritud spetsialiste ja kogenud koostööpartnereid, näiteks Buderusi (Boschi) lepingulisi partnereid.

Ma soovin osta kondensatsioonikatelt. Kõik on A-klassi tõhususega. Kas ma peaksin siis ostma kõige odavama?

Ostu tuleb kaaluda väga hoolega, sest energiatõhusus pole ainus määrav tegur. Iga kütteseade on osa süsteemist, mille kõik osad peavad toimima optimaalselt, et tagada mugavus ja tõhusus. See algab küttelahenduse hoolikast planeerimisest ja paigaldamisest ning lõppeb tõhusa ja operatiivse hooldamisega, kui see on vajalik. Buderus (Bosch) pakub enam kui 100 aasta jagu kogemusi ja teadmisi, kõrgeimat kvaliteeti ning luksuslikku sise- ja välisdisaini.

Mis on keskkütte hooajaline energiatõhusus?

See on kütteseadme tõhusus, mis põhineb soojusvõimsusel. See on hooajaline, kuna soojusvõimsuse arvutamisel võetakse lisaks maksimaalsele talvisele soojuskoormusele arvesse ka osalist soojuskoormust kevadel, suvel ja sügisel.
Samuti võetakse arvesse kütteseadme elektrilisi ja soojuskadusid.

Kas on tõsi, et ErP-direktiivi jõustumisel keelatakse teised katlad peale kondensatsioonikatelde?

ErP-direktiivi jõustudes peab uus küttesüsteem vastama vähemalt kondensatsioonikatelde tõhususele. See ei hõlma juba paigaldatud muid katlaid peale kondensatsioonikatelde ning neid võib edasi kasutada. Uusi ruumiõhust sõltumatuid tavalisi katlaid ei tohi enam müüa ega paigaldada, kui need ei vasta ökodisaini direktiivi energiatõhususe nõuetele ja on EL-i sisse toodud („turule viidud”) pärast 01.08.2015. Ka pärast ökodisaini direktiivi jõustumist võib avatud tüüpi tavalisi katlaid kasutada, kui need vastavad direktiivis sätestatud minimaalsetele energiatõhususe nõuetele:
- kombineeritud kateldena võimsusega kuni 30 kW;
- soojusallikatena võimsusega kuni 10 kW.

Mis juhtub, kui ma ostan süsteemi, mis koosneb mitmest uuele direktiivile vastavast üksikkomponendist?

Sellisel juhul näitab süsteemi märgistus teavet kogu lahenduse üldise tõhususe kohta.

Kes on vastutav toodete ja süsteemide märgistamise eest?

Toodete tõhususe märgistus põhineb tootja koostatud andmelehel. Süsteemide märgistamisel peab vajaliku süsteemi andmelehe koostama süsteemi müüja. See võib olla paigaldaja, edasimüüja või tootja.

Kas ma pean märgistama juba olemasoleva küttesüsteemi?

Ei, juba olemasolevate süsteemide ja seadmete puhul ei ole märgistus tavaliselt vajalik.